translation

 1. sheeya
 2. mja
 3. Ruyi
 4. stellar_soul
 5. Hernd234232
 6. OldManGu
 7. Uhoh_
 8. SuouNono
 9. brtayls
 10. OstrichApples
 11. Myasshurts3000
 12. PO PO PO PO PO
 13. Sumer Sun
 14. Hmntlzn
 15. 2tus
 16. Somara
 17. Dark_phoenix_2609
 18. warspite
 19. Nininia
 20. Ziaoi